Zápis
Obchodný register Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro;  Vložka číslo 29523/P

Zápis
Okresný úrad Kežmarok

č. OU-KK-OZP-2013/02157-2 č. živnostenského registra 703-13618

Späť >