JADRO

Tradícia spoločnosti


Dobrá kniha sa citlivo prihovára duši. Vyda- vateľstvo a grafické štúdio JADRO od roku 1998 objavuje a spoznáva reč kníh, lebo tá je súčasťou nášho charakteru.

Počnúc rokom 2003 sa začala nová éra vo vývoji a raste spoločnosti. Kniha si zaslúži viac a dnes pod firemnou značkou JADRO pracujú ľudia, ktorí chcú robiť viac.

Najväčšou prednosťou je sila našich ideálov a pokrokových myšlienok, ktoré sú uznávané v mnohých krajinách. Vidíme, ako ich prijímajú naprieč celým svetom a máme z toho veľkú radosť.

Viac ako 300 graficky upravených kníh našlo spokojných klientov na všetkých svetadieloch vrátane Antarktídy. Teraz stojíme pred novou výzvou – vyslať knihu z vydavateľstva JADRO do vesmíru.

Listy v prírode na jeseň nádherne zožltnú, no listy v knihe zostávajú i rokmi svieže. Nielen sviežosť strán, ale predovšetkým stránky zručne vysádzané krehkými slovami nesú veľké myšlienky. Je nám cťou dávať veľkým myšlienkam punc grafickej kvality, zastrešený rokmi preverenou značkou JADRO.

Jednoducho robíme s láskou to, čo vieme najlepšie...