Služby spoločnosti


 • knihy v slovenčine
 • knihy cudzojazyčné
 • katalógy
 • produktové listy
 • mestské, oblastné
  a regionálne noviny
 • firemné občasníky
 • náročné plnofarebné
  časopisy
 • vizitky
 • oznámenia
 • diplomy
 • cenníky
 • obaly a nálepky
 • hlavičkové papiere
 • formuláre...
 • plagáty
 • letáky
 • kalendáre - nástenné,
  stolové, vreckové
 • pohľadnice (od jedného
  kusu)
 • vstupenky
 • tlačoviny s výsekom
 • potlač keramiky
 • potlač tkanín
 • kvalitná plnofarebná tlač
  od jedného kusu
 • bilboardy tlačené
  na veľkoformátovom
  7-farebnom zariadení Xerox
 • podľa želania zákazníka