JADRO

Profil spoločnosti


Vydavateľstvo a grafické štúdio JADRO je zá- kaznícky orientovaná firma, ktorá má za cieľ poskytovať klientom ucelené riešenia v ko- munikačnej, mediálnej a grafickej oblasti.

Ponuka komplexných služieb od ideového riešenia, grafického návrhu, až po zhotovenie finálneho produktu je samozrejmosťou.

Byť k dispozícii 24 hodín, sedem dní v týždni v plnom nasadení pre realizácie aj Vašich najnáročnejších požiadaviek nie je ničím neobvyklým.

V období plnom stresu, keď nebudete mať práve „svoj deň“ nájdete porozumenie, milé slovo a ústretovosť zastrešenú firemnou značkou JADRO

S úctou
Jaroslav Šleboda