JADRO.SK s. r. o.
Jaroslav Šleboda
Karola Kuzmányho 27
060 01 Kežmarok

IČO: 47 560 479
DIČ: 2023977076
IČ DPH: SK2023977076
IBAN: SK8302000000003221652954

Späť >