Kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti


Sídlo:

JADRO.SK s. r. o.
Jaroslav Šleboda
Karola Kuzmányho 27
060 01 Kežmarok

Zápis - Obchodný register
Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro; Vložka číslo 29523/P

Zápis - Okresný úrad Kežmarok
č. OU-KK-OZP-2013/02157-2
č. živnostenského registra 703-13618

IČO: 47 560 479
DIČ: 2023977076
IČ DPH: SK2023977076

VÚB banka, Kežmarok
Číslo účtu: SK8302000000003221652954

0915 80 50 20 MOBIL
   
www.jadro.sk WEB
jadro@jadro.sk E-MAIL
ochrana osobných údajov GDPR